Monday, 29 May 2017

புதிய வரிசை எண் 486 வழிபாடு புத்தக எண் 67


                                                                 குரு மஹிமை ......இசை 
C

                                                            புதிய வரிசை எண்   486 வழிபாடு புத்தக எண்  67

                                                           "கருப்புவிலில் " என்று தொடங்கும் பாடல் 

                                                                                   சிந்துபைரவி  ராகம் 

                                                                                    பழனி திருத்தலம்  

                                                                                                            

                                                                                பாடலின் பொருளுக்கு 

                                                      http://thiruppugazhamirutham.blogspot.in/2012/09/67  


                                                                       17.10.2010 விஜய தசமி வழிபாடு 


                                                                                                                                                                    அன்பர்கள் 

                                                                           

                                                                             குரு சமர்ப்பண  விழா 

                                                                                            22-4-2017


                                                                                                                                                                 
                                                           முருகா சரணம்                                                                                           

No comments:

Post a Comment