Friday, 18 August 2017

சுப்ரமண்ய புஜங்கம் 4


                                                              சுப்ரமண்ய புஜங்கம்   4

                                                                                                 

                      

                                                யதா ஸந்நிதானம் கதாமானவா மே

                                                பவாம் போதிபாரம் கதாஸ்தே ததைவ |

                                                இதி வ்யஞ்ஜயன் ஸிந்து தீரேய ஆஸ்தே

                                                தமீடே பவித்ரம் பராசக்தி புத்ரம் ||

யதா’ ..............................................................................        எப்பொழுது, 

‘மானவா’ .............................................................................மனிதர்கள், 

‘மே ஸந்நிதானம் கதாஹா’,  .......................................என்னுடைய இந்த  
                                                                                                 சன்னதியை வந்து 
                                                                                                 அடைகிறார்களோ 
தே’........................................................................................ அந்த மனிதர்கள்,

‘ததைவ’ ............................................................................. அப்பொழுதே, 

‘பவாம்போதி பாரம் கதாஹா’.....சம்ஸாரம் என்னும்  சமுத்திரத்திலிருந்து                                  
                                   விடுபட்டு  அக்கரையை  அடைந்தவர்களாக ஆவார்கள்

    ‘இதி வ்யஞ்ஜயன்’..... ன்னு ஒரு விஷயத்தை புரிய வெச்சுண்டு  

                                                                                                   சூசனை பண்ணிண்டு                                                                                                                                                                                                                                                                                    

‘ஸிந்து தீரே’.....................................................................   இப்படி கடற்கரையிலே

 ‘ய ஆஸ்தே’......  எந்த பகவான்   இருக்காரோ, பூரண சான்னித்தியதோடு                                                                     விளங்குகிறாரோ,   இருக்காரோ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
‘பவித்ரம்’ ..........................  ..............                                 மஹா பவித்ரமானவரும் 

‘பராசக்தி புத்ரம்’....பரா சக்தியின்பத்திரருமான் அந்த  ஸுப்ரமண்யரை                                                                                                           

 ‘ஈடே’  .....................  ..............  .........          நான் ஸ்தோத்ரம்   பண்றேன்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

இந்த ஸ்லோகத்தை படித்தவுடன் தற்போது  ஞாபகத்திற்கு வரக்கூடிய திருப்புகழ்

நிலையாத சமுத்திரமான சமுசார துறைக்கணின் மூழ்கி நிசமானது எனப் பல பேசி , அதனூடே நெடுநாளும் உழைப்புளதாகி பெரியோர்களிடைக் கரவாகி 
நினைவால் நின் அடித் தொழில் பேணித் துதியாமல் 
தலையான உடற்பிணி ஊறி பவ நோயின் அலைப்பல வேகி
சலமான பயித்தமாகி தடுமாறி 
தவியாமல் பிறப்பையும் நாடி அது வேரை அறுத்து உனை ஓதி தல மீதில் பிழைத்திடவே நின் அருள் தாராய் முருகா....

கலியாண சுபுத்திரனாக  குறமாது தனக்கு   விநோத கவினாரு புயத்தில்  உலாவி விளையாடி 
களிகூரும் உனை துணைத் தேடும் அடியேனை சுகப்படவே வை  முருகா..இது உனக்கு கடனாகும், மிக கனமாகும் முருகோனே...
பலகாலும உனைத் தொழுவோர்கள் மறவாமல் திருப்புகழ்  கூறி 
படி மீது துதித்துடன் வாழ அருள்வேளே
பதியான திருத்தணி மேவும் சிவலோகம் எனப்பரி வேறு 
பவரோக வைத்திய நாத பெருமாளே...
அருணகிரிநாதர் பார்வதி தேவியை,  சக்தியை கூறும் பொழுது பல அழகழகான நாமங்களை கூறி  தேவியின் குமார என குறிப்பிடுவதை நிறைய பாடல்களில் பார்க்கலாம்..

 கமலமாதுடன் என தொடங்கும் திருப்புகழில் பராசக்தியை எப்படியெல்லாம் அழைக்கிறார் என பார்ப்போம்..

1)குமரி, 2)காளி, 3)பயங்கரி, 4)சங்கரி, 5)கவுரி, 6)நீலி, 7)பரம்பரை, 8)அம்பிகை, 9)குடிலை, 10)யோகினி,11)சண்டினி, 12)குண்டலி, 13)எமதாயி,14)குறைவிலாள்,15)உமை 16)மந்தரி, 17)அந்தரி ,18)வெகு வித ஆகம சுந்தர

ஆதி சங்கரரை நினைத்தால் மஹா பெரியவாளின் உருவமோ அல்லது ஆதி சங்கரரின் சிலை உருவமோ அல்லது யாரோ வரைந்த வரைபடத்தின் உருவமோ தோன்றலாம்...

அருணகிரிநாதரை நினைத்தால் திருப்புகழ் வரிகளும் சந்தங்களும் போட்டோவில் உள்ள உருவங்களோ தோன்றலாம்..

ஆனால் ஆனால் நமது குருஜியை நினைத்தால் உருவத்தோடு உணர்வும் உண்டாகிறது  முருகா..அவரோடு பேசிய பேச்சுக்கள் நினைவில் தோன்றுகிறது.. குருஜியை நேரில்.பார்க்காத அன்பர்கள் கூட அவர் பாடிய ராகத்தை  திருப்புகழ் இசைவழிபாட்டின் மூலமாக பார்க்கிறார்கள்..
நம்மையெல்லாம் கரை சேர்க்க வேண்டும் என்று வாழ் நாட்கள் முழுவதும்  அக்கரையோடும் அன்போடும் வழிகாட்டுகினார்கள். தற்போதும் இசைவழி பாட்டின் மூலம் வழி காட்டுகிறார்கள்..

                                                           நிலையாத சமுத்திரமான பாடல் 


                                                                                     Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE                             

                                                                      https://youtu.be/f5qkLMzCtOE     

                                                  முருகா சரணம்                                                                                  

Wednesday, 16 August 2017

அபிராமி அந்தாதி - 14 அபிராமி அந்தாதி - 14


                                                                        அபிராமி அந்தாதி - 14
                                                                                                     


வந்திப்பவர் உன்னை, வானவர் தானவர் ஆனவர்கள்;
சிந்திப்பவர், நல்திசைமுகர் நாரணர்; சிந்தையுள்ளே
பந்திப்பவர், அழியாப் பரமானந்தர்; பாரில் உன்னைச்
சந்திப்பவர்க்கு எளிதாம் எம்பிராட்டி! நின் தண்ணளியே:


அன்பரின் விளக்கவுரை 

விண்ணுலகம் வாழும் தேவர்களும், அசுரர்களும் என்றும் உன்னை வணங்கியபடியே இருக்கின்றனர். கமலத்திலமர்ந்த வேதப்பரம்பொருள் நான்முகனும், அவதார நாயகன் நாராயணனும் என்றும் உன்னை சிந்தித்தபடியே இருக்கின்றனர். அழியாத ஆனந்தமளிக்கும் பரம்பொருள் சர்வேஸ்வரன் தனது தூய அன்பால் என்றும் உன்னைக் கட்டி போட்டபடி இருக்கின்றார். 

ஆனாலும் இவர்களைக் காட்டிலும் இந்த பூவுலகில் உம் திருவடி பணிவோர்க்கு மட்டும் என்றும் உன் கருணையும் அருளும் எளிதாகக் கிடைக்கின்றது. எம் தலைவியே இது மிகவும் வியப்பிற்குரிய ஒன்றாகும்.

வந்திப்பவர் உன்னை வானவர் தானவர் ஆனவர்கள்" 

 பக்தர்க்குத் தண்ணளி வழங்கும் அபிராமியை, வானவர்களும், தானவர்களாகிய அசுரர்களும் வழிபடுகின்றார்கள். காச்சிப முனிவருக்குத் தநு என்னும் பெண்ணின் வழியாகத் தோன்றியவர்கள் அசுரர்களாகிய தானவ ர்கள்.வானவர்க்கு என்று ஒரு பண்பு உண்டு. தானவர்க்கு என்று ஒரு பண்பு உண்டு. அவ்வந்த பண்புகளாக ஆனவர்கள் என்பதால் வானவர், தானவர் ஆனவர்கள் என்றார் .

" சிந்திப்பவர் நல் திசைமுகர் நாரணர் சிந்தையுள்ளே"
 சிந்தித்தல் என்பதற்கு மனனம் செய்தல் என்பது பொருள். திசைமுகர் என்னும் பிரம்மாவும், திருமாலும் தம் உள்ளத்துள் வைத்து சிந்தனை செய்கிறார்கள். 

"சிந்தையுள்ளே பந்திப்பவர் அழியாப் பரமானந்தர்" ;

 பரமசிவனார் மேற்கொண்ட யோக நெறியை இவ்வாறு குறித்தார் பக்தர். சிவன் தன் உள்ளத்தில் பார்வதியை யோகத்தால் பிணைப்பவர்: அதனால் பரம ஆனந்தம் பெற்றவர்ஆனார். ' பந்தித்தல் ' என்றால் கட்டுதல், பிணைத்தல், சேர்த்தல் என்று பொருள்; அம்மையைச் சிவபெருமான் தம் மனத்துள் பந்திக்கும் பரமானந்ந்தர் 'ஆகிறார்.எனவே அம்பிகையின் முதல் உபாசகர் சிவபெருமானே ஆவார்.

பிரமதேவர் தன் த்யானமூர்த்தி வந்துவிட்டாள் என்று குழைத்து வணங்குகிறார். நாராயணரோ அவள் அருளுக்கு ஏங்கி நிற்கிறார். சிவபெருமான் அவளுடைய அந்தரங்கத்தை நாடித் தவம் கடக்கிறார். வானவர் ணங்குகின்றார்கள். தானவர் வந்திருக்கின்றனர். " வந்தடி போற்றுவர் வானவர் தானவர்" ( திருமந்திரம் 1242)
லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்துல 64. தேவர்ஷிகண ஸங்காத ஸ்தூயமானாத்ம வைபவா.
தேவர்கள், ரிஷிகள் இவர்களுடைய கூட்டங்களால் ஸ்தோத்ரம் செய்யப்பட்ட வைபவத்தோடு கூடியவள். 297. ஹரிப்ரஹ்மேந்த்ர ஸேவிதா - விஷ்ணு, ப்ரம்மா, இந்திரன்முதலியவர்களால் வணங்கப்பட்டவள்.
ஸ்ரீ லலிதா த்ரீசதியில்

105. ஹராராத்யா - சிவனால் ஆராதிக்கப்பட்டவள்.
106. ஹரிப்ரமேந்த்ர வந்திதா - ஹரியாலும் பிரம்மா வினாலும், இந்திரனாலும் பூஜீக்கப்பட்டவள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.


குமரகுருபர முனிவரும், " எறிதரங்கம் உடுக்கும் புவனம் கடந்து நின்ற ஒருவன் திருவுள்ளத்தில் அழகு ஒழுக எழுதிப் பார்த்திருக்கும் உயிர் ஓவியமே!" என்று பாடுகிறார்.


ஆதிசங்கரரும், ஸௌந்தர்ய லஹரீயில் " முகுந்தப்ரஹ்மேந்த்ர" ( 22) " தநீயாம்ஸம் பாம்ஸும் " ( 2 ) என்ற ஸ்லோகங்களில் இந்த கருத்தினை தெரிவிக்கிறார்.
869. ஷிப்ர ப்ராதினீ - சீக்கிரமே அனுக்ரஹம் செய்பவள்.
992. அவ்யாஜ கருணாமூர்த்தி - பஷபாதமில்லாத கருணை உருவம்.

பாரில் உன்னைச்சந்திப்பவர்க்கு எளிதாம் 
 இந்தப்பாரில் தன்னை சந்தித்துத் தரிசனம் செய்யும் அடியவர்களுக்கு எளியவளாக இருந்து தண்ணளி செய்கிறாள். என்னே அவள் கருணை.
அன்னையின் கருணையைக் கண்ட அடியார்கள். கருணாதரங்கிதாஷிம், கருணாரஸஸாகரா, கருணாம்ருத ஸாகரா, காருண்ய விக்ரஹா என்கிறார்கள்.
590. கடாஷகிங்கரீ பூத கமலா கோடி ஸேவிதா

அந்த அம்பாளின் கடைக்கண் பார்வை ஒரு பக்தன் மேல் விழுந்து விட்டால், கோடிக்கணக்கான லஷ்மிகளும் அவனுக்குப் பணிவிடை செய்து விடுவார்கள். எல்லா ஸௌபாக்யங்களையும் அவன் பெறுவான் என்று சொல்லாமல் சொல்லப்படுகிறது. 


அம்பாளுடைய கடாஷத்தின் மஹிமை மூக பஞ்ச சதியில் கடாஷ சதகத்தில் காவ்யரஸனையுடன் சொல்லப்படுகின்றது.

'ஆபால கோபல விதிதாதைய நம:' என்று லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. குழந்தை உள்ளத்துடன் தன்னைத் தேடும் பக்தர்களுக்கு அம்பிகை உடனே அருள்புரிவாள் என்பது இதன் பொருள். அம்பாளைக் காண பெரிய வழிபாடுகளோ, தவமோ, யோகமோ தேவையில்லை. பூரண சரணாகதி ஒன்றே போதும்.

அம்பிகையே எளிமையானவள்: சௌலப்பியம் மிக்கவள்: எளியவர்க்கும்எளியவள்: யார் கோவிலுக்குச் சென்று அவளது அர்ச்சாமூர்த்தைத்தை வணங்கினாலும், ' எளிதாகும் தண்ணளி' யாள் அவள்,   


                                                           பாடலை குருஜி  கற்பிக்கிறார் இசையுடன் 


                                                                                                                                                                 Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE

                                             https://youtu.be/WsfUP8xwTF8                                                                                                                 


                                                      Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE


                                            https://youtu.be/Hs1rnVOhqk0                                                                             முருகா சரணம்                                                        

Sunday, 13 August 2017

சுப்ரமண்ய புஜங்கம் 3                                                              சுப்ரமண்ய புஜங்கம்   3
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                               

மயூராதிரூடம் மஹாவாக்ய கூடம்

மனோஹாரிதேஹம் மஹத்சித்த கேஹம் |

மஹீதேவதேவம் மஹாவேத பாவம்

மஹாதேவ பாலம் பஜே லோகபாலம் ||


அன்பர் தொகுத்தளித்துள்ள விளக்க உரை 

மயூரம் -.................................................. மயில்.. 
  
அதிரூடம் .............................................. ஏறி அமர்ந்து இருக்கிறார்.

மஹா வாக்ய கூடம்......நான்கு வேதங்களிலும் உள்ள மஹா வாக்கியங்கள். பெருத்த     வசனங்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1) பரக்ஞானம் ப்ரம்மா
2) அயமாத்மா ப்ரம்மா
3) தத்வமஸி
4)அஹம் ப்ரம்மாஸ்மி
என்பனவற்றின் பொருளாக விளங்குபவன் சுப்ரமண்யன்.

மனோஹாரி தேஹம்--- மனதை கொள்ளை கொள்ளும் அழகுடையவன் முருகன்.
மஹத்சித்த கேஹம் ......மஹான்களுடைய சித்தத்தை வீடாக கொண்டு  இருப்பவன் 

மஹீ தேவதேவம் -- .......பூமியில் இருக்கக்கூடிய தேவர்களுக்கு தெய்வம்.

மஹா வேத பாவம்  --... நான்கு வேதங்களின் தாத்பர்யம் முருகன்தான்.

மஹாதேவ பாலம்    ---- மஹா தேவனான சிவனின் பாலன். சிவகுமாரன்.

லோக பாலம்   ---............ உலகங்களையெல்லாம் காப்பவர் முருகன்தான்..

பஜே................................... இந்த ஸ்வாமியை நான் வழி படுகிறேன் 

மயூரம் மயில் என்றவுடன் அருணகிரிநாதர் எப்படியெல்லாம் தரிசித்து இருக்கிறார் என்பதை நினைக்கும்போதே மனதை என்னவோ செய்கிறது..

கந்தரலங்காரத்தில் 11 வது பாடலில் 

குசை நெகிழா வெற்றி வேலோன் அவுணர் குடர் குழம்பக் கசையிடு வாசி விசை கொண்ட வாகனப்பீலியின் கொத்து அசைபடு கால்பட்டு அசைந்தது மேரு அடியிட எண்திசைவரை தூள்பட்ட அத்தூளின் வாரி திடர் பட்டதே...

முருகன் மயிலின் மீது ஏறி அமர்ந்து கசையிட விசை கொண்டு செல்கிறது மயில் வாகனம்.. அப்படி செல்லும்போது மயில் தோகை அசைந்ததால் ஏற்பட்ட காற்றால் மேரு மலை அசைந்ததாம்...ஒரு அடி எடுத்து வைக்க எட்டு திசைகளிலும் தூள் பரந்ததாம்..அந்த தூள் கடலில் விழுந்ததால் கடலில் ஓர் திட்டே தோன்றி விட்டதாம்..அப்பேர் பட்ட மயில் ...

வேதமே மயிலாக வந்து முருகனை தாங்கி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டதாம்..

கந்தர் அநுபூதியில் மூன்று பாடல்களில் மயில் வாகனனாக அருள்பாலிக்கிறார்.

1.வரதா முருகா! மயில் வாகனனே..

2) வாழ்வாய்  இனி நீ  மயில் வாகனனே!

3.வாகா! முருகா மயில் வாகனனே! .

 வங்கார மார்பிலணி எனத்தொடங்கும் பாடலில் "சிங்கார ரூப மயில் வாகன நமோ நம" என 

ஓரந்த மருவி ஞான மாவிஞ்சை முதுகினேறி லோகங்கள் வலமதாட அருள்தாராய் முருகா...


குருஜியின் குரலில் மயில் வகுப்பு கேட்போமே 


                                                                                                               

                                                         Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE                                                                 https://youtu.be/P6TLsMa4Slg

                                                                           முருகா சரணம் 

Friday, 11 August 2017

அருணகிரிநாதர் நிணைவு விழா 2017


                                            அருணகிரிநாதர் நிணைவு விழா  2017

                                                                            


      மும்பையில் இசை வழிபாடு                         

வழக்கம் போல் இந்த ஆண்டு 15.8.17 செவ்வாய்  கிழமை அன்று திருசெம்பூர் திருமுருகன் திருக்கோவில் மண்டபத்தில்  காலை 7.30 மணி அளவில் பூஜையுடன் தொடங்கி 108 திருப்புகழ் பாடல்களுடன் இசை வழிபாடு நடை பெற உள்ளது அன்பர்கள் பெருமளவில் கலந்து கொண்டு பெருமான் அருள் பெற வேண்டுகிறோம்.

 அழைப்பிதழ் கீழே:      
                                                                                

                     சென்ற ஆண்டு விழாவில் அருளாளர் கோபாலகிருஷ்ணன்                                        கைவண்ணத்தில் எழுந்தருளிய பெருமான்
                                                                                           

                           
                                                                                                     


கோபாலகிருஷ்ணணன்கைவண்ணத்தில்விதவிதமான கோலத்தில்  காட்சி

அளிக்கும்பெருமான்இந்தஆண்டுஎப்படிகாட்சிஅளிப்பார் என்பது


அன்பர்களின் அவா 

கோபாலகிருஷ்ணனின் கடந்த ஆண்டுகளின் படைப்புகளை 

கீழ்க்கண்ட குறியீட்டில் காணலாம்.

Sunday, 6 August 2017

சுப்ரமண்ய புஜங்கம் 2                                                              சுப்ரமண்ய புஜங்கம்   2

                                                                                                   

                                                                                           


ந ஜானாமி சப்தம் ந ஜானாமி சார்த்தம்

ந ஜானாமி பத்யம் ந ஜானாமி கத்யம் |

சிதேகா ஷடாஸ்யா ஹ்ருதி த்யோததே மே

முகாந்நிஸ்ஸரந்தே கிரஸ்சாபி சித்ரம் ||

அன்பர் தொகுத்தளித்துள்ள விளக்க உரை 

‘ந ஜானாமி சப்தம்’ 
எனக்கு ஒரு பதத்தைக் கூட சரியான பொருள் தெரிஞ்சு பேச தெரியாது

 ‘ந ஜானாமி சார்த்தம்’
இது இன்ன அர்த்தம்-ன்னு தெரியாது. 

‘ந ஜானாமி பத்யம்’ 
எனக்கு ஒரு கவிதை எழுதறதுக்கும் தெரியாது.

ந ஜானாமி கத்யம்
எனக்கு உரைநடையான கட்டுரையும் எழுத தெரியாது...

ஆனால் என்னுடைய மனசுல, 

‘மே ஹ்ருதி’
என்னுடைய ஹ்ருதயத்தில், 

‘சிதேகா ஷடாஸ்யா’ 
ஒரு ஆறுமுகங்களோடு கூடின ஒரு ‘சித்’, ஒரு ஒளி, 

‘த்யோததே’
பிரகாசிக்கறது. ஆறுமுகங்களோடு கூடின ஒரு ஒளி, ரொம்ப நிகரற்ற 
ஒரு தேஜஸோட என் மனசுல பிரகாசிக்கறது. 

(அதனால) ‘முகாத்’ 
என்னுடைய முகத்தில்  இருந்து, என்னுடைய வாக்கில் இருந்து

‘கிரஸ்சாபி சித்ரம்’ 
ரொம்ப ஆஸ்ச்சரியமான வார்த்தைகள் எல்லாம்

‘நிஸ்ஸரந்தே’ 
வெளியில வந்து அருவி மாதிரி கொட்டறது”, அப்படீன்னு சொல்றார்..

"எனக்கு எழுத்து தெரியாது , வார்த்தைகள் தெரியாது, பொருள் உணர்ந்து எழுத தெரியாது, கவிதை எழுத தெரியாது, கட்டுரை எழுத தெரியாது "


சொல்பவர் யார்...?

ஆதி சங்கரர் 

"ஷண் மதங்களை ஸ்தாபனம் செய்து அது இன்று வரை தொடர்ந்து  நடைபெற செய்தவர்..சௌந்தர்யலஹரி, சிவானந்த லஹரி, கணேசபஞ்ச ரத்னம், ரங்கநாதாஷ்டகம், உபநிஷத்துக்கு பாஷ்யம் எழுதியவர்., ஆத்ம போதம், விவேக சூடாமணி போன்ற வேதாந்த நூல்களை எழுதியவர்..தமது 32 வயதிற்குள்ளாகவேபாரத தேசம் முழுதும் பாத யாத்திரை சென்று அத்வைதத்தை போதித்தவர். " 

நாமெல்லாம் எம்மாத்திரம்?

ஆனால்  அவரே 

"என்னுடைய ஹ்ருதயத்தில்,ஒரு ஆறுமுகங்களோடு கூடின ஒரு ‘சித்’, ஒரு ஒளி, ஆறுமுகங்களோடு கூடின ஒரு ஒளி, ரொம்ப நிகரற்ற 
ஒரு தேஜஸோட என் மனசுல பிரகாசிக்கறது. என்னுடைய வாக்கில் இருந்து, முகத்தில் இருந்து, அதனால் என்னுடைய வாக்கில்  ரொம்ப ஆஸ்ச்சரியமான வார்த்தைகள் எல்லாம்
வெளியில வந்து அருவி மாதிரி கொட்டறது” என்றும் பகிர்கிறார்.

அது தான் நம் முருகப் பெருமானின் பேரருள். மாபெரும் தத்துவம்.நம்மை ஆட்டுவிப்பது இறைவன் தான் .அவனை சரணடைவதைத் தவிர வேறு மார்கமில்லை.

அருணகிரிநாதர் கூறுகிறார் 

ஏடு எழுதா முழு ஏழையை, மோழையை என்கிறார்
ஏது புத்தி ஐயா என்கிறார்.
படிக்கின்றிலை பழநி திருநாமம் என்கிறார்..

"திடமிலி " என்று தொடங்கும் மற்றொரு பாடலில் 

 "உன் அருளில் ஈடுபடும் உறுதி இல்லாதவன் யான்,நல்ல குணங்கள் ஏதும் இல்லாதவன் யான்,தொண்டுகள் செய்வதற்கு ஆற்றல் இல்லாதவன் யான்,
வியக்கத் தக்க  அரும் செயலைச்செய்யாதவன் யான்,மெய்யறிவோடு கூடிய தவம் ஒன்றும் செய்யாதவன்யான்,நன்மையை நல்கும் ஜபம் ஏதும் செய்யாதவன் யான்,சொர்க்க உலகத்தில் இடம்பெறத் தகுதிஇல்லாதவன் யான்,கரங்களால் ஒரு தானமும் கொடுத்தறியாதவன்யான்,நற்றமிழில்    நல்லதமிழ்ப்பாடலால் பாடுதற்கு ஏற்ற சொல்வன்மை இல்லாதவன்
இத்கைய குறைபாடுகள் உள்ள அடியேன் உனது இரண்டு திருவடிகளையும் அடைந்துநல் வினை , தீவினை ஆகிய இருவினைகளும்தீர்ந்து. உயர்ந்த முக்தி நிலையைப் பெற்றுஉய்ய வேண்டும்."

என்று வேண்டுகிறார்.

கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு என்று ஓளவையார் ஓர் ஒப்புமை கூறி கல்லாத அளவை அளவிட்டு கூறுகிறார்...

நம் குருஜி  "திருப்புகழ் பாடல்களை இசையுடன் அமைத்துக் கொடுத்தது ,அன்பர்திருக் கூட்டத்தைஅமைத்துக்கொடுத்ததுஎல்லாம்  செந்திலாண்டவன்தான்.தான் இல்லை" என்று கூறுவார்.

வழிபாடுகளில்நாம்  இசைக்கும் போது  அதை முற்றிலும் உணர்ந்து அவர் வழி நடந்து வருகிறோம்.

புஜங்கம்  அனுராதா கிருஷ்ணமூர்த்தியின்  குரலில்                                முருகா சரணம் 

Saturday, 5 August 2017

ஆடி வெள்ளி


                                                                                         ஆடி வெள்ளி

                                                                                                     
                       

வழக்கம்போல் நம் அமைப்பின் ஆடி வெள்ளி விழா 11.8.2017 அன்று

மாலை  4 மணி அளவில் செம்பூர் அஹோபிலமடம் வளாகத்தில்  லலிதா

சஹாஸ்ரநாமம்  அர்ச்சனை தொடங்கி தேவியைப் போற்றும் துர்கா 

சந்திர கலா ஸ்துதி,அபிராமி அந்தாதி,பதிகம்,திருப்புகழ் பாடல்களுடன் 

நடைபெற உள்ளது. அன்பர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு அபிராமி 

அன்னையின் அருள் பெற வேண்டுகிறோம் 
அழைப்பிதழ் இணைக்கப்பட்டுள்ளது 


                                                             
                                                                               

                                                                              அபிராமி அன்னையே சரணம் 

                                                                                                 முருகா சரணம்             

Thursday, 3 August 2017

அபிராமி அந்தாதி வரிசை 13


                                                             அபிராமி அந்தாதி  வரிசை  13   
                                                                                                     


பூத்தவளே! புவனம் பதினான் கையும் பூத்தவண்ணம்
காத்தவளே! பின் கரந்தவளே! கறைக்கண்டனுக்கு
மூத்தவளே! என்றும்மூவா முகுந்தற்கு இளையவளே!
மாத்தவளே! உன்னை அன்றி மற்றோர் தெய்வம் வந்திப்பதே?


அன்பரின் விளக்கவுரை 

பூத்தவளே! புவனம் பதினான் கையும் பூத்தவண்ணம்
காத்தவளே! 
இந்த உலகத்தை ஒரு மலர் மலர்வது போல மிக மென்மையாக அபிராமி படைத்தாளாம்.சரி, படைத்தாகி விட்டது. அத்தனை உயிர்களையும் காக்க வேண்டும் அல்லவா. எப்படி மென்மையாக படைத்தாளோ, அதே போல் அனைத்து உயிர்களையும் காக்கின்றாள்.
பராசக்தி பதினான்கு உலகங்களையும் பூத்திடச் செய்தவள் மட்டுமல்ல.
அந்தப் பதினான்கு உலகங்களாகவும் அவளே பூத்து நிற்கிறாள்.பூத்ததுடன்
நில்லாமல்.சின்னஞ்சிறிய புல்பூண்டுகளில் இருந்து பெரிய பெரிய கோள்கள் வரை அவை எந்த நோக்கத்துக்காக உருவாயினவோ அந்த நோக்கம்குன்றாமல் இயங்கவும் அவளே அருள்கிறாள்.

முன்பு, 'புவி ஏழையும் பூத்தவள்’ என்று முடித்தவர் இப்போது புவனம் பதினன்கையும் என்கிறார்.
புவி வேறு புவனம் வேறா?

“புவி, புவனம் என்பவை வேறு வேறு தான். பிரபஞ்சத்தில் ஏழு புவிகள் உள்ளன. அவற்றையெல்லாம் உள்ளடக்கி விரிந்த புவனங்கள் பதினான்கு உள்ளன. இதைப் போன்ற எண்ணிலடங்கா கோடானு கோடி உலகங்களை அம்பிகை கண்மூடி கண் திறக்கும் நொடிப்பொழுதில் சிருஷ்டி செய்து, காப்பாற்றி பின் அழிக்கவும் செய்கிறாள்.
புவி ஏழு என்று கூறக்கூடிய ஸ்ப்ததீபங்கள் ஜம்பு, பிலக்ஷ, குந, கிரளெஞ்ச, சாக, சான்மல மற்றும் புஷ்கர எனும் ஏழு தீவுகளாகும். 

புவனம் பதினான்கு யாதெனில் கீழ் ஏழு லோகங்களாகிய அதலம், விதலம், சுதலம், தார்தலம், மஹாதலம், ரசாதலம் மற்றும் பாதாளம் ஆகியவையும், மேல் ஏழு லோகங்களாகிய பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், மஹாலோகம் மற்றும் சத்திய லோகம் ஆகியன ஆகும்.”
எனவே தான் 'உன்மேஷ நிமிஷோத்பன்ன புவானாவல்லி” என்று லலிதா சஹஸ்ரநாமம் போற்றுகிறது!”
உந்மேஷம் என்றால் கண்களை திறத்தல், நிமேஷம் என்றால் கண்களை மூடுதல், புவனாவளி என்பது வரிசையான பல உலகங்கள். அதாவது, அன்னை தனது கண்களைத் திறந்து-மூடுவதன் மூலம் உலகங்களைப் படைத்தும் அழித்தும் வருகிறாள் என்பது.
திருமூலரும் திருமந்திரத்தில் ( 1074) ' தானே தலைவியென நின்ற தற்பரை " என்ற பாடலில் அன்னையே பதினான்கு உலகங்களையும் படைத்தவள் என்பார்.
சௌந்தர்யலஹரியில் இந்தக் கருத்து வருகிறது. சக்தி கண்ணசைத்தால் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் மூவரும் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் எனும் முத்தொழிலையும் தொடங்குவார்களாம். சக்தி மறுபடி கண்ணசைத்தால் நிறுத்துவார்களாம். அதனால் சக்தியை விடச் சிறந்த தெய்வம் வேறு இல்லை என்ற கருத்தில் சௌந்தர்யலஹரில பகவத்பாதாளும் பாடியிருக்கா.
ஓ பகவதீ! பிரும்மா மிக ஸ்வல்பமான உமது பாதாரவிந்த தூளியை வைத்துக் கொண்டு தனித்தனியாக 14 லோகங்களையும் படைக்கிறார். விஷ்ணுவும் அப்படியே ஆயிரம் தலைகளால் அதை வஹ’க்கிறார். ஹரனும் உலகைக் கொளுத்தி, சாம்பலால் விபூதியாக அணிகிறார்."

கரந்தவளே' என்ற பதத்திற்கு, 'மறைத்து வைத்தல்' என்பதே பொருள்.

'பின் கரந்தவளே' என்பதற்கு இன்னுமொரு அர்த்தமும் வருகிறது. 'கரந்து' என்பதற்கு 'சக்தியாக மறைந்திருத்தல்' என்ற பொருளும் உண்டு. அன்னை பதிநான்கு உலகைப் படைத்து, காத்து வந்தாலும், அதன் சக்தியாக மறைந்து இருப்பதை பட்டர் எடுத்துக் காட்டுகிறார் இங்கு. மற்ற (மேல்) உலகங்களை நம் (அகக்)கண்களிலிருந்து மறைத்து இருக்கிறார் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.


பதினான்கு லோகங்களையும் பூத்தவள் அவள். பின்னர், அவற்றைக் காப்பவளும் அவளே. பின்னர், அவற்றை, மறைத்து விடுபவளும் அவளே. இங்கே, அவள் அவற்றை, அழிப்பது இல்லையாம். அன்பினால், அருளினால், மெதுவே, மறைத்து மட்டுமே வைக்கிறாளாம்!

இதையே ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் ; 270. திரோதானகரீ : ( எல்லாவற்றையும்) மறையச் செய்பவள்.
வீட்டில் விசேஷம் என்றால் அம்மா பல பலகாரங்கள் செய்வாள். குழந்தை அது வேண்டும் , இது வேண்டும் என்று கேட்கும். தாய் பார்த்துக் கொண்டே இருப்பாள். அளவுக்கு மேலே போனால், பலகாரங்களை எடுத்து உள்ளே வைத்து விடுவாள். "காலியா போச்சு, நாளைக்குத் தருகிறேன் " என்று மறைத்து வைத்து விடுவாள். குழந்தை அழும். அம்மாவுக்குத் தெரியும், அழுதாலும் தர மாட்டாள். குழந்தையின் மேல் உள்ள அன்பால், அதுக்கு ஒரு தீங்கு வந்து விடக் கூடாதே என்று நினைத்து அந்த ருசியான பலகாரங்களை மறைத்து வைப்பாள்.
அபிராமியும் அப்படித்தான். நமக்குத் தராமல் சிலவற்றை மறைத்து வைக்கிறாள் என்றால் ஏதோ காரணம் இருக்கும்.

'கறைக் கண்டனுக்கு மூத்த வளே'


 இந்தக் கதை அனேகமாக, எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும். முன்னொரு நாள், தேவர்களும் அசுரர்களும் அமிர்தத்திற்காக பாற்கடலைக் கடைதபோது, முதலில் வெளிப்பட்டதென்ன்வோ, ஆலகால விஷம்தான். அதனிடமிருந்து தப்புவ்பதற்கு வழி தெரியாமல் தேவர்கள் விழித்தபோது, நான் இருக்கிறேன் என்று அபயம் அளித்து, அந்த ஆலகால விஷத்தினை விழுங்கி அருள் செய்தது ஈசந்தான். ஆனால், அப்படி விழுங்கிய விஷம் ஈசனையே பாதித்த போது, ஈசனின் கழுத்திலே, அவன் கண்டத்திலே கை வைத்து, அந்த விஷம் பரவாமல் தடுத்து ஆட்கொண்டாள் அம்பிகை. அந்த விஷம் கழுத்துடன், 'கண்டத்துடன்' தங்கியதால், கண்டம் நீல நிறமாயிற்று. கறை படிந்தது போல் ஆயிற்று

மூத்த வளே'

இது எப்படி சரியாகும்? அனைத்துக்கும் ஆதியானவன் பரமசிவனல்லவா? சிவத்துக்கும் மூத்தது ஒன்று அண்ட சராசரத்திலும் உண்டோ?”

இது ஒரு பிரம்ம ரகசியம். சிவமும், சக்தியும் ஒன்றேதான்; வேறு வேறு அல்ல. சலனமற்றிருக்கும் போது சிவமாகவும், சலனித்து பிரபஞ்சம்
உண்டாகும் போது சக்தியாகவும் மாறும்.சிவமில்லையெனில் சக்தி இல்லை; சக்தி இல்லையெனில் சிவமில்லை. சிவசக்தி இல்லையெனில் எதுவுமே இல்லை!
சக்தி தத்துவத்தில் இருந்தே சதாசிவ தத்துவம் தோன்றியதால் இங்கே அம்பிகையை மூத்தவள் என்கிறார். இன்னும் தெளிவாய்ச் சொல்லப் போனால் அம்பிகையில் மும்மூர்த்திகளும் அடக்கம். ஆகவே அம்பிகையைப் பூஜித்தால் மும்மூர்த்திகளையும் பூஜித்ததாகும் என்பதே இந்த ஸ்லோகத்தின் மையக் கருத்து. இதையே லலிதா சஹஸ்ரநாமம்,
"ஸ்ருஷ்டி கர்த்ரீ ப்ரஹ்மரூபா கோப்த்ரீ கோவிந்த ரூபிணீ
சம்ஹாரிணீ ருத்ரரூபா திரோதானகரீ ஈஸ்வரீ
ஸதாசிவா அனுக்ரஹதா பஞ்சக்ருத்ய-பராயணா! ன்னு சொல்லிருக்கு.


மூவா முகுந்தற்கு இளையவளே!!

இந்த இடத்துல என்றும் ஆனந்தமளிக்கும் திருநாமத்தைக் கொண்ட கண்ணபிரானை நினைவூட்டுகிறார். ஊழிக்காலத்து உலகம் அழியும் வேளையில் கண்ணபிரான் சிறு குழந்தையாக ஆலிலையில் மிதந்து வருவார்
என்பது வைணவர்களின் நம்பிக்கை... எனவே என்றென்றும் இளமையாகத் தோற்றமளிக்கும் முகுந்தனுக்கு மலைமகள் தங்கைமுறையாவாள்... எனவேதான் என்றும் மூப்பெய்தாத முகுந்தனுக்கு இளையவளே... என்று விளிக்கின்றார்..


திருமாலுக்கு அம்பிகை தங்கையானவள். இதே கருத்தைப் பின்னர் அபிராமபட்டர் செங்கண் மால் திருத் தங்கச்சியே' பாடல் 50. என்று குறிப்பிடக் காணலாம். " 

பத்மநாப சகோதரி " ( 280) என்பது ஸகஸ்ரநாமாவில் ஒன்று. மூவா முகுந்தன் என்பதனால் திருமால் இளமை குன்றாத அழகன் என்றாயிற்று. அண்ணண் ' மூவா ' என்ற அடைமொழி பெற்று சிறப்பிக்கப் பெற்றார். இளையவளான அவ் அண்ணணிண் தங்கையும் இளமை மாறாதவள் என்றாயிற்று. 

ஆதிவித மிகுத்த தண் தந்த மால் தங்கை ( 1069) என்பார் திருமூலர். குளிர்ந்த நீர்ப் பகுதியில் உள்ள திருமாலின் தங்கை நாராயணி என்பது பொருள்.

மா   (த் )  தவளே     (தவம் புரிந்தவளே )

எம்பெருமாட்டி, பார்வதியாக அவதரித்த போது பரமேசுவரனைத் திருமணம் செய்து கொள்ளும் பொருட்டு தவம் புரிந்தாள் அல்லவா! அம்பிகை தவம் புரிந்தால் அது மாபெருந் தவமாகவே இருக்கும் என்பதை சொல்லவும் வேண்டுமா?

உன்னை அன்றி மற்றோர் தெய்வம் வந்திப்பதே!

எல்லாத் தெய்வங்களுக்கும் மேலான தெய்வமாக அன்னை அபிராமி இருக்க வேறு ஒரு தெய்வத்தை வணங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. மேல் படியை அடைந்தவனுக்கு கீழ்ப்படிகளில் கால் வைக்கும் அவசியம் இராதுன்னு சொல்றார்.
அவ்ளே முத்தொழிலும் செய்வதால், மூன்று சக்தியுமாய் ஆகி நின்றதால், தாமரை மலரில் உறையும் லஷ்மியும் அவள்தான்! இன்னொரு தாமரை மலரில் உறையும் சரஸ்வதியும் அவள்தான்.இப்படி எல்லாத் தெய்வமுமாய் அவள் இருக்கும்போது, வேறொரு தெய்வத்தினை நினைப்பதும் உண்டோ? இல்லை என்று சொல்கிறார் பட்டர்.
அபிராமி சரணம் சரணம்!!


                                                  பாடலை குருஜி  கற்பிக்கிறார் இசையுடன் 


video
            


                                                         Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE

                                                                            https://youtu.be/oKmXE5DcqdI

  
                                                           அன்பர்கள் இசைக்கிறார்கள் 


                                                                                                                                                                              


                                                          Utube  Link for ANDROID  and   IPAD   PHONE


                                                                     https://youtu.be/Ulr17CzSqw4   

                                                 முருகா சரணம்