Monday, 31 August 2015

குருஜியின் ஜெயந்தி விழா குருமஹிமை
                                                              குருஜியின் ஜெயந்தி விழா 2015


                                                                                  குருமஹிமை                                                                                        


                          பொன் விழா பெங்களூர் வைபவம் 2008 எழுந்தருளிய பெருமான் 
                                                                                       

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                             நம் குருஜியின் மகிமை யைப்பற்றி திருப்புகழ் அன்பர்கள் அமைப்பில் அவரிடம் நெருங்கிப்பழகிய சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும்.வெளி உலகுக்கு அவ்வளாக தெரியாது என்பது மறுக்க முடியாத   உண்மை.பரமாச்சாரியார் கள் காலத்தில் கூட அவரது மகிமை கட்டுரைகள்,புத்தகங்கள் வாயிலாக மற்றவர்கள் அறிந்து அனுபவிக்க முடிந்தது.அது இன்றும் தொடர்ந்து விரிவாக TV மூலமாகவும் வெளிவருகிறது.

ஆனால் அமானுஷ்யமான வகையில் ,செந்தி ஆண்டவன் அருளால் தன் இறுதி மூச்சு வரை செயலாற்றி,வாழை யடி வாழையாக அன்பர்கள் கூட்டத்தை உருவாக்கிய நம் குருஜியைப்ப்ற்றி அவ்வளவாக எந்த ஒரு செய்தியும் வெளிவருவதில்லை .இந்த துரதிஷ்டமான நிலைக்கு காரணமும் தெரிய வில்லை.சமீப காலமாக சில அன்பர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தங்கள் நண்பர்கள் குழுவிலும் ,வலைத்தளங்களிலும் அளித்து வருவது சிறிது ஆறுதல் அளிக்கிறது.


அந்த வகையில் குருஜியின் ஜெயந்தி யைக் கொண்டாடு ம்இந்த தருணத்தில் நாம் திரட்டியுள்ள ,செய்திகளை நமக்கு தெரிந்த அளவுக்கு வெளியிட  ஆவல் கொண்டு மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதில் தவறு ஏதும் இல்லை என்றுகருதுகிறோம்.,அன்பர்கள்பொறுத்தருளி,தவறுகளை சுட்டிக் காட்டி தங்களின் பொன்னான கருத்துக் களையும் அளிக்க வேண்டுகிறோம்.


குருஜியின் குழந்தைப்பருவத்திலேயே செந்திலாண்டவன் அவரை ஆட்கொண்டு தொடந்து அருள் மழை பொழிந்து,அவரை மகான் அளவில் உருவாக்கி ,மற்ற திருப்புகழ் அன்பர்களையும் ஆயிரக்கணக்கில் தெய்வீக தொண்டில் ஈடுபட செய்தான்.


அந்த தெய்வீக நிலையை ,அற்புதத்தையும், திருப்புகழ் அன்பர்கள்  அமைப்பு உருவான விதத்தையும்  குருஜியின் 75 ஆண்டுகால தொண்டை போற்றும் வகையில் சென்னையில் 2003 ம் ஆண்டு நடந்த வைபவ சந்தர்ப்பத்தில் அருளாளர் V.S.கிருஷ்ணன் தம் வலைத்தளத்தில்  அளித்துள்ளார்."september 15, 2003. The Sringeri Pravachana Mandapam at Raja Annamalaipuram, Chennai, wore a festive look. The hall was overflowing with devotees of Muruga, celebrities from music world, representatives from Mutts, officials, businessmen, journalists and people from different walks of life. They had assembled there to pay reverence to a man who initiated a divine movement and carried it forward with great success.

The person who occupied the limelight was Guruji Sri A.S. Raghavan and the occasion was the celebration of 75 years of his glorious life in the service of the Lord and the movement he helped to strengthen was the Thiruppugazh form of worship. He was conferred the title: "Thiruppugazh Gana Rathnam" a title that came from a great spiritual institution, Kanchi Kamakoti Peetam.

Sri Raghavan was born in 1928 to Sri Subbiah Sastrigal and Smt. Ramalakshmi Ammal at Arumugamangalam near Tuticorin, the sea shore noted for collection of precious gems. Unfortunately, he was affected by polio and all treatments attempted were in vain. An expert in the local system of medicine then came forward and promised to cure him. But he demanded a fee, an odd one at that time. Sensing the boy’s devotional nature, the medical practitioner insisted that the child be dedicated to the service of Senthil Velavan.  For the parents, no price was too heavy for the health of their dear one and they readily agreed. Besides, to offer oneself for the service of God was indeed a privilege. As the treatment progressed, the boy started showing signs of recovery.

 He was taken to the temple of Tiruchendur.  At the very sight of the temple at a distance, the child started running easily at the vast stretch of slippery sands. He feasted his eyes at the splendour and elegance of Lord Muruga. When he returned after the worship, he got the image of the Lord of Tiruchendur firmly embedded in his mind, the image that was to make profound influence on his life later.

After the formal education Sri Raghavan left the eastern shores of Thiru Chendur and reached the western shores of Thiru Chembur. Having settled in Bombay, Sri Raghavan got the opportunity to learn the basics of Carnatic music from Sri Vaidyanatha Bhagawathar. Later Sri Raghavan shifted to Delhi.

Even while doing the various duties expected of him, there was always an urge to give expression to the devotion brewing within. The spark that flashed at Tiruchendur was looking for an opportunity to illuminate.

He felt Senthil Andavan had designed a particular role for him. ‘What was that role?’ he wondered.

He realized that he has been gifted with musical talent to perform that role. Then, it dawned on him that there cannot be a better medium to hail the glory of Muruga than Thiruppugazh. The very word ‘Thiru Pugazh’ (Glory to God) which had already kindled a light of devotion in him, has now awakened him. He then adopted Thiruppugazh as his way of life. It became clear to him that his role is to highlight the glory of Thiruppugazh to all corners of the world.  He took up Thiruppugazh study seriously. The more he studied, the more he got absorbed. Gradually it became a total involvement. As the divine grace of Lord guided him through, Sri Raghavan selected certain songs and set them to Carnatic based raga and thala on the lines of chandam.

In his very first song, Arunagirinathar prayed that he should be blessed to sing the glory of Muruga where each word would shine as a precious gem (muthai tharu). Guruji, born in a place rich in gems, composed this song in Koulai Raag. The song 'Andarpathi' has been set to Raag Sindhu Bairavi. Thiru Ezhu Koottirukkai song 'Or Uruvakiya Tharaka' has been set in Darbari Kanada. Thus every song has been set to a particular Raga and Thala.  One day, Sri Raghavan sat together with his friends, Sri R. Narayanan, Sri M. Mahalingam and Sri Narayana Swami and the three of them started singing. That heralded the beginning of a glorious chapter in the history of Thiruppugazh.

In the beginning (1958) Thiruppugazh classes were held at the residence of Sri G. Sundaram at Connaught Circus. Gradually more and more students joined and more and more classes were held. Those who learned from Sri Raghavan, received his blessings first and then started conducting classes. Some disciples who left Delhi and settled elsewhere started new classes there.  The divine voice of Sri Raghavan that echoed the devotion towards Muruga was heard at many places and picked up by many more students. 

“There is no body in this generation who can render the verses of Thiruppugazh in the way Arunagirinathar intended as exactly as Sri Raghavan,” commented Sri Subbudu, the correspondent of The Statesman.

Arunagirinathar had composed his songs in chandam style. He has composed them by blending the divinity of Sanskrit with the beauty of Tamil. To give every such song a distinct raga, to create an interest in Thiruppugazh songs among the new generations and to create a Thiruppugazh movement across the country was indeed a gigantic task. It involved sparing the precious time and efforts, organizing people and overcoming many obstacles but Sri Raghavan went ahead with determination and succeeded in his mission.  “It was like Bhagaritha who brought the Ganga from its source of Siva’s head and reached it to all parts of the country”, said Sri S.K. Ramanathan, President of Pavazha Vizha Celebration Committee, on the occasion of Pavazha of Guruji at Chennai. “I have not done anything. “I was a mere tool in the hands of Senthil Andavan”, said Sri Raghavan.

A system of rendering songs in a prescribed way was devised. Sri Raghavan has now come to be known as Guruji. Under his guidance, a method of conducting Thiruppugazh Isai was developed. When the beautiful verses of Arunaginatha Swamigal acquired the sound of music, it became a wonderful form of prayer. Everyone took part in the bhajan, the talented and less talented, to convey the prayer in one voice. It became a spontaneous outpouring of devotion.  The Thiruppugazh Isai Vazhipadu was held in Uttara Swami Malai temple and Sankara Kendra at Delhi, the Chembur Murugan temple at Mumbai, Ved Bhawan at Kolkata, Kundrathur temple near Chennai, Annarpurneswari temple at Coimbatore and at many other halls.  Among the distinguished personalities who took the glory of Thiruppugazh to Himalayan height, special mention must be made of Sri G. Balasubramanian, Mumbai, popularly kown as ‘Thiruppugazh Mama’, a direct disciple of Guruji Sri A.S. Raghavan.  

Many Sabhas and Associations felicitated him for the exemplary services he has done in expounding Thiruppugazh in Maharashtra region.  When Balu Mama sings, he is so deeply involved that he forgets the environment, forgets himself and transport the audience to a new world of devotion, knowledge and happiness.  It was clear that Thiruppugazh Anbargal were making waves. The overwhelming participation of devotees in classes and recitals was sufficient indication that Thiruppugazh culture was set to scale new heights. In the year 1975, a grand Thiruppugazh festival was organized at Vigyan Bhavan, New Delhi, wherein many scholars have participated and many research papers were submitted.

Guruji, as he is affectionately known, has performed Thiruppugazh recitals and Valli Kalyanam at many places in India and abroad. Wherever he performed, devotees assembled in large number to immerse themselves in the shower of music. Among the dignitaries who turned up to hear him, one could spot Tamil litterateur, Ki Va Jagannathan or Seetha Ravi, Editor of Kalki.  As Thiruppugazh movement gained momentum, it needed an administrative framework, which also Guruji helped to build. Among the many dignitaries who attended Guruji’s Bhajan and lent overwhelming support to his Thiruppugazh movement, special mention must be made of former President of India, late Sri R. Venkataraman.

Sri Raghavan is married to Smt. Janaki. Hailing from a village in Tirunelveli District, Smt. Janaki is a lady of high virtue and devotion. She did not find it difficult to adjust to the devotional life of her husband as she wholeheartedly shared his commitment and dedication. She herself was deeply moved by the power of Thiruppugazh and she took active part in Thiruppugazh recitals.  Just as the Thiruppugazh song of Sri Raghavan, set in concordant notes of Thala, progresses in perfect rhythm, the life of Sri Raghavan with Sri Janaki moves forward in perfect harmony melodiously. Looking at the portrait of Sri Raghavan and Sri Janaki, naturally one visualizes the image of Lord Sri Ramachandra and Smt. Sita Devi.

A perfectionist by temperament, an ardent devotee Sri Ramana Bhagavan and one who has travelled extensively, Sri Raghavan is an affable and pleasing personality. He always stressed the point that a Thiruppugazh bhajan is a collective prayer, where the individual merges with the whole. There is no distinction of any sort and all devotees are one before God.  Guruji always emphasises the three qualities the devotees should cultivate: anbu (love) avirodha (free from negativism) and thondu (service). “True devotion would help one to cultivate these values“, he often used to say.

Recipient of titles like “Thiruppugazh Thondar” from Sri Abhinava Vidyathirtha Swamigal of Sringeri Mutt, ‘Bhaktha Ratna” from Swami Chidanandji Maharaj of Sivananda Ashram, Guruji ’s contribution in creating a spiritual awakening and Muruga worship has been appreciated by heads of mutts, men of letters and great musicians. He was conferred the title "Guhasri" in the presence of Thava Thiru Nataraja Sivacharya Swamigal and other distinguished personalities during the Valli Kalyana Mahotsavam at Palani.  “If Thiruppugazh occupies a prime position among devotional literature and is adopted as a way of life by Muruga devotees today, it is largely due to the selfless service rendered by Guruji”, said Sri Sundararajan, an ardent devotee of Muruga in Bangalore.

 “Guruji was instrumental in organizing the 600th birth anniversary of Sri Arunagirinathar on a grand scale.  Again, it was as a result of the initiative taken by him, the Government of India has released a postal stamp in honour of the saint of Tiruvannamalai, Sri Arunagirinathar. In recognition of the various services he has done in expounding the cause of Thiruppugazh, Guruji has been conferred with the title “Thiruppugazh Chakravarthy”, added Sri Sundararajan.

Though the Eternal Reality is one, in his song, (‘Or Uruvakiya’) Arunagirinathar said that the Brahman appears as three (Moovvathayinai), meaning thereby the manifestation as Brahma, the Creator, Vishnu, the Protector and Siva, the Destroyer. We find triads (Trimurthis), Sri Thyagaraja Bhagawathar, Shyama Saastrigal and Muthuswamy Deekshithar in the field of Carnatic music and Sri Bhodendra Saraswathi Swamigal, Sridhara Ayyaval, Marudhanallur Sri Sadguru Swamigal in the field of Nama Sangeerthanam.  Similarly, we find Trimurties in the field of Thiruppugazh also like Sri Sachidananda Swamigal, Sri Chengalvaraya Pillai and Guruji Sri A.S. Raghavan. Sri Sachidananda Swamigal dedicated his entire life for highlighting the value and importance of Thiruppugazh. If Sri Chengalvaraya Pillai had not put in his efforts in locating the Thiruppugazh songs and done extensive research on the subject, it is doubtful whether Thiruppugazh would have got such prominence.  His research book, “Arunagirinathar Varalarum, Nool Araichiyum” is considered as a rare treasure (Pokkisham) by Muruga devotees. However, these verses had to wait over five centuries to bloom in splendor till Guruji Sri Raghavan gave the songs the sound of music and taken the glory to all parts of India and abroad. While Vallimalai Sri Sachidananda Swamigal highlighted Thiruppugazh as Gjanamrutham (the nectar of knowledge), Sri Raghavan focused it as Ganamrutham (the nectar of music).

“When Sri Raghavan sings, the music originates from the soul and flows through his heart. Just as Lord Krishna graced the voice of Meera and Jayadevar, Lord Muruga too had blessed the voice of Guruji”, said Sri N.V. Vaidyanathan, disciple of Sri Balasubramanian, Mumbai.  Sri Vaidyanathan is conducting over five classes at different places in a week in Coimbatore.

Thiruppugazh and Muruga worship go hand in hand. It is believed that Muruga worship is never complete without a Thiruppugazh rendering. When a description is given about a Muruga temple, quite often the temple is referred as one visited by saint Arunagirinthar. When a music recital is held, invariably a song from Thiruppugazh is included.  Muruga devotees and Thiruppugazh have become synonymous and the two are inseparable. Guruji Raghavan and Thiruppugazh are so inalienably linked that it is impossible to think of one without the other. The growth of Thiruppugazh into a new powerful movement and the growth of Sri Raghavan into an enlightened Guru happened almost simultaneously.

The Thiruppugazh movement which Guruji initiated goes by the name of Thiruppugazh Anbargal who dedicate themselves to worship Muruga with the garland of Thiruppugazh songs. They are all united by the common bond of love and devotion. Apart from Thiruppugazh classes, Thiruppugazh recitals on the occasion of Thaipoosam and Panguni Utthiram, Valli Kalyanam based exclusively from the songs of Arunagirinathar, jubilee celebrations are conducted by Thiruppugazh Anbargal.

The land mark events in respect of Thiruppugazh are many and the one worth mentioning is the Golden Jubilee celebrations held in 2008. One can be a guest quite too often but the honour of being a host comes very rarely in life. That too, the honour of hosting a grand spectacle of Thiruppugazh Golden Jubilee comes once in a life time. Bangalore Anbargal were blessed enough to organize such an event in a spectacular manner.

மற்றும் திருப்புகழ் அன்பர்கள் வரலாறு என்ற தலைப்பில்ஒரு ஆவண குறும் படத்தொகுப்பை தில்லி அருளாளர் கணேஷ் சுந்தரம் செவ்வனே தயாரித்து .பெங்களூரில் நடைபெற்ற அமைப்பின் பொன் விழா தருணத்தில் ஒளிபரப்பினார். அதன் UTUBE வடிவத்தின் குறியீடு 

https://www.youtube.com/watch?v=-mnRi4PFjE0&hd=1


 முருகா சரணம்

தொடரும் 

Sunday, 30 August 2015

குருஜியின் ஜெயந்தி விழா வைபவம் 2015


                                                  குருஜியின் ஜெயந்தி விழா வைபவம் 2015                                                                                   

 குருஜியின் ஜெயந்தி விழா வைபவம் இந்த ஆண்டு 6.9.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை 9.30 அளவில் பூஜா விதிகளுடன் தொடங்கி இசைவழிபாட்டுடன் நடை பெற உள்ளது.அழைப்பிதழ் இணைக்கப்பட்டுள்ளது                                                                                    

தாமாகவே முன்வந்து சில ஆண்டுகளாக குருஜியின் ஜெயந்தி விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடி வரும் நேருல் முருகன் ஆலயத்தாருக்கு அன்பர்கள் பெருமளவில் கலந்து கொண்டு தங்கள் பாராட்டுக்களை வெளிப்படுத்த தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறோம். 

இந்த சந்தர்ப்பத்தில் குருஜியின் மகிமையும் மற்ற செய்திகளும் அடுத்த பதிவில் வெளியாகும்.

முருகா சரணம்                                                                                    
Saturday, 29 August 2015

திருப்புகழ் தொண்டர்கள்

                                                 திருப்புகழ் தொண்டர்கள்    (தொடர்ச்சி) அருளாளர் V.S.கிருஷ்ணன் படைத்துள்ள "Thiruppugazh  Glory to Lord 

Muruga"என்ற நூலுக்கு நம் குருஜி  15.July 2005 அன்று வழங்கியுள்ள 

மதிப்புரை Oh Muruga, the Supreme Chief of all   Who presides over the temple ofChendil,       The son of Lord Siva,   The nephew of Lord Vishnu,   brother of elephant-faced Ganesa                                                 I ever remain worshipping you, Your feet adorned by Thandai anklets               (Murugane Chendil Muthalvane…)The challenge to our progress comes not from any outside sources but from within.  We have advanced in many fields.  We have acquired knowledge about the earth, space and ocean but we have not known about our own self.    We try to bring perfection in our environment but we do not try to bring the perfection within.  We make all out efforts towards material progress but we stagnate when it comes to spiritual progress.  What is preventing us to realize the innate divinity within, the Atman?   What is preventing us to reach God who reveals himself as the Atman within?  Whenever we seek to reach God, we do not go the path prescribed by great Rishies but we go the path prompted by mind.  It is our false sense of pride, the ego, which prevents us from realizing God.  All the sorrows and miseries that we find in life are caused by one single enemy called Ahamkara or ego. 
Since mind is the source of ego, we need to discipline our mind.  The only way we can overcome the mind is by directing it towards God.  Arunagirinathar shows the path of God realisation through his songs.  “Oh Lord, grace me a heart that melts in devotion.  Give me such a bend of mind that always seeks your Lotus Feet by singing the verses of Thiruppugazh. (Unakkamala Padhanadi Urugiyulathamuthoora Unathu Thiruppugazhotha Arulvaye…Song No.227).  In another song, the saint says:  “Oh Lord, bless me a mind that is overwhelmed in devotion; a devotion that is unstinted and unshaken; the mind that is ever engrossed in your thoughts.  May your grace be bestowed on me so that it helps to strengthen my devotion towards you (Ethirillatha Bathi Thanai Mevi Iniya Thal Ninaippai Irupothum No.126). 

Devotees sought God through different paths in different ages.  In Kruta Yuga they went through a hard path of penance and meditation, in Treda Yuga, the path of Dyana was followed and in Dwapara Yuga the path of Upasana was adhered to.  For the devotees of this age, our scriptures have prescribed the simple practice of Nama Smarana (remembering Lord’s name) and Nama Sangeerthana (reciting Lord’s name).  The devotees sit together in group and worship.  When all noble minds converge, it becomes the Satsangh.  A Satsangh creates a positive vibration in the air.  A Satsangh is an ideal ground for expression of devotion.  As the mind gets absorbed in the thoughts of Muruga, the self-centered thoughts subside and noble thoughts like service, love, Avirodha (free from hatred) surface.  Thiruppugazh singers, known as Adiyars and Anbars, transcend themselves to spiritual perfection.   Adi Sankara extols the virtues of Sat Sangh in his immortal works Bhaja Govindam.  When devotees assemble in group and do their worship, it reverberates all over the world.  The 19th century poet, Sri Arunachala Reddiar has eloquently expressed this concept in his Kavadichindu composition: (Arunagiri Navir Pazhakkam Tharu Chanda Thiruppugazh Muzhakkam Pala Adiyar Kana Mozhi Yodhinil Amariapathi Imayor sevi Adaikkum Andam Udaikkum, Muruganai Arulpada Mozhipavar Arainthu Vananguvar Devendra Sanghame). 
According to Hindu mythology, there are six forms of worship, based on different forms of God; Siva, Vishnu, Devi, Ganapati, Kumara and Surya.  Ramayana, Maha Bharata, Devi Purana and Vinayaka Purana all emphasise the value of devotion.  By relating incidents from these scriptures, Thiruppugazh underlines the unity of all these worships (“Sivan Arulum Muruga Sempor Kazhalone Paradevadhayal Tharu Seye Vinayakappiriyan Raghuraman Sinthai Makizh Marukone). In fact, we find a synthesis of all Vedic teachings in Thiruppugazh.  Arunagirinathar describes Muruga as an embodiment of spiritual doctrines (Aru Samaya Sasthira Porulone).  He further describes Muruga as the confluence of all sacred scriptures (Veda Mantra Swaroopa) and as the flame that would remove darkness (Yuga Mudivin Irulakala Jyothi).

Arunagirinathar has described Thiruppugazh as the Great Sacred Verses (Maha Vakyam).  Those who recite Thiruppugazh and follow its ideals are assured of a life of happiness and prosperity.  (Neel Saukkiya Sakala Selva Yoga Mikka Peruvazhvu…. Saranakamalalayathai..88).  Every person is brought up in different surroundings.  One may aspire for knowledge, one may aspire for prosperity and one may aspire for good health.   (Ninaitha Kariyam Anukoolame Puri Perumale).  

Arunagirinathar says:  “Whatever the devotee considers appropriate for his development may be blessed to him”.   (Adiyar Ichayil Evai Evai Uttrana Avai Tharuvitharul Perumale).  Arunagirinathar seeks happiness and prosperity not only in this world but also in the eternal world to which one ultimately reaches.    (Isai Payil Sadaksharam Athale, Ika Para Sowbhagyam Arulvaye….Vachanamika Vetri No. 76). As one proceeds in his spiritual journey, the devotee finds many obstacles in his path and Arunagirinathar seeks the grace of Muruga so that he gets strength to overcome these obstacles.   (Mathavam Peruthalinaye Dhina Maravathe Vazhtharu Sivabhoga Nanooneridiye Virumbi Vidinavudane Thozha Vazh Varam Tharuvai Adiyen Idar Kalaivaye (Prarthanai Madal 157).


A devotee may seek material progress in sailing through the ocean of life but ‘sailing through the ocean of life’ is not his only aim.  He has to reach the shore, ever rest at the Lotus Feet of Chendil Andavar and never thrown back to the ocean of life again (Punarabhi Jananam) for which he should seek spiritual progress.  He comes back to the ocean of life again and suffers because of his past actions (Theevinai). Arunagirinathar says:  “Oh Murugua, you have helped a person like me who has not done any Tapas to cross the ocean of sufferings”.   (Petrai Thavam Chattum Illatha Enai Prapanjam Enum Setrai ….Alamgaram 1).  He thanks Muruga for having uplifted him from the ocean of Samsara to the refuge of his Lotus Feet.    (Mudiyai Piravi Kadalil Pukar Muzhuthum Kedukku (Alamgaram 33).    Arunagirinathar seeks the blessings of Muruga for upliftment from the consequences of Karma (Neesarkada Modenathu Theevinayellamadiya …..Arumugam No.50).  In another song, ‘Piraviyana’, Arunagirinathar says”  “Do not ruin yourself by adding up to your Vinais (Karmas) (“Peruku Theeya Vinayi Nondhu Gadhikadoru8 Malai Prunthi Pidipadatha Janana Nambi  Azhiyathe”),  

The Institution of Teacher-Disciple relation (Guru-Sishya Parambara) is the unique feature of Hindu tradition.  Learning means learning at the feet of the Guru.  An aspiring devotee is like one who is in the thick of a jungle unable to know which way to go.  It is the guru who leads  him and takes him to the right destination.  In order to emphasize the importance of Guru, Lord Siva himself manifested as the Supreme Guru, Shri Dhakshinamurthy.  Right from Sri Dhakshinamurthi through Adi Sankara to the present time, the Guru has been guiding the community. The opening lines of Sankara’s Guru Strotam say:  “To Guru, who is the manifestation of Brahma, the creator, Vishnu, the protector and Siva, the destroyer, I offer my obeisance.”(Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara. Guru Sakshath Parambrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha.) This means that Guru combines the qualities of all the three great powers.    Veda Vyasa Maharshi said that even Lord Krishna came as Guru (Krishnam Vande Jagat Guru).  It should be noted that Muruga presented Himself before Arunagirinathar not as a God who fulfills worldly aspirations but as a Guru who fulfills spiritual aspiration. (Mukamarudai Gurunathan Sonna Karuthai Manathil Irunthum Kandeer Muthi Kai Kandathe).  Most of the Thiruppugazh songs end with the term ‘Gurunatha”.  

 Thiruppugazh hymns constitute the Divine Voice of Lord Muruga (Uruthi Guru Vakkiya Porul).  When we learn Thiruppugazh through Guru, we in fact learn from Muruga manifesting as Guru.  Rightly, therefore, Arunagirinathar has composed the verses in Anubhuti: “Come to me as a Guru and grace me” (Guruvai Varuvai Arulvai Guhane). The most distinguishing feature of Thiruppugazh is the emphasis it gives to the Guru-Sishya tradition.   Arunagirinathar expresses his wish that Muruga should manifest as his Guru and guide him to the path of Siva Jnana, the knowledge of the ultimate reality, Siva.  (Thakamai Siva Jnana Mukti Para Gadhi Nee Koduthu Uthavi Puriya Venu Neitha Vadivela….Sarana Kamalalayathai…88).  Those who render Thiruppugazh with devotion would acquire Siva Jnana, the eternal knowledge of reality; the knowledge that would liberate them from the life of Samsara.


The Vel (lance) held by Muruga radiates its brilliant rays of knowledge (Jnana) and power (Sakthi).  The enormous power of Vel is revealed by Arunagirinathar in Vel Virutham and Vel Vakuppu.  Devotees who recite these verses get the protection of Vel.  Our Sadguru Arunagirinathar invites everyone to remain thinking about Muruga’s Vel, His peacock, about His compassionate eyes, about His helping hands and receive His grace.  (Mayilayum Avan Thirukkai Ayilayum Avan Kadaikan Iyalayum Ninaithirukka Varume…….(Kadai Kaniyal Vakuppu 9).  His Vel would help us wash our sins and karmas, give us vision, show us the path and guide us to our destination.  (Vizhikku Thunai).          

With the grace of advice received from Gurunatha (Upadesa Manthira Porulale), we get over all negative qualities.  As we progress through the path of Thiruppugazh, we come out of our ignorance and see the light of knowledge that radiates from Muruga.   We now hear the divine voice within us; the voice of Muruga.  We realise that Muruga resides very much within us.  Our inner Self becomes a temple of harmony, peace and love.  Saint Arunagirinathar describes the state of supreme happiness in the following words:  Pokkum Varavu Iravum Pakalum Purambu Mullum Vakkum Vadivu Mudivumilla thonru Vanthu (Alamgaram 73).  As we immerse ourselves in the ocean of compassion we realise the presence of Muruga within.  (Uyar Karunai Puriyum Inba Kadal Moozhgi Unai Enathul Ariyum Anbai Tharuvaye 16). 

As the Anbar renders Thiruppugazh with full knowledge of its underlying truth, he introspects within; he is elevated to a supreme state of truth, consciousness and bliss.  (Sath Chith Ananda)  This is the highest state where the mind subsides (Manolayam) in the heart, the individual (Aham) ceases to exist and one remains in pure consciousness of Self (Atman).  (Manna Kadambin Malar Malai Marpa Mounathai utru Ninnai Unarnthu Unarnthu Ellamorungiya Nirgunam Poondu Ennai Maranthu Irunthe Vitta Thivudambe (Sonna..Alamgaram 19) Arunagirinathar says that he was able to free himself from the mind and body identifications, reach the blissful state of silence and realise the God within.  (Nesa Muruga Ninathu Anbu Arulal Asa Nikalam Thukalayina pin, Pesa Anuboodhi Piranthathuve (Thoosamani…Kandar Anubhuti  43).   In another song he says:  Oh Muruga, elevate me to the state of awareness, free from mind, ego, anger and avarice, liberate me from this world so that I reach the state of immortality.   (Kopa Matru Matru Mantha Moka Matrunai Paninthu Koodutharkku Muthi Enru Tharuvaye (Olamittiraithe…238)

Valli was aspiring to reach Muruga.  She had no other thoughts in her mind except that of Muruga.  When she had come away from her world of attachments and desires and yearned to reach out to Muruga, the Lord Himself descended down, reached her and united with her.  Similarly, when a devotee, his heart full of devotion, surrenders himself before Muruga and loses his individuality, the Lord rescues him, liberates him and unites with him.  Valli Kalyanam gives out the message that one who comes out of his body-mind complexities and realises the Atman within can unite with Paramatman and attain immortality.  Muruga is the Nayakan (the central character) of the great works, Thiruppugazh.  Let us surrender unto Him in all humility.  Let us worship and seek to reach His Lotus Feet.  Let us accept Him as our Guru and seek his guidance and blessing. 


                                           Uruvai ArulvaiUlathai Ilathai

                                           Maruvai Malarai Maniyai Oliyai
                                           Karuvai Uyirai Gathiyai Vithiyai
                                           Guruvai Varuvai Arulvai Guhane 

                                                                                                                          There is a growing interest to study Thiruppugazh.  The eternal truth contained in Thiruppugazh should be spread all over.  The message it carries should reach all.  The songs should reach the ears of all.  Let us all carry the philosophy of Thiruppugazh in our daily life.  I appreciate the efforts made by Sri V.S. Krishnan to highlight the ideals of Thiruppugazh and I bless his venture all success.  
. MayChendilAndavargracealldevoteesandbringhappinessandprosperity. 

                                                                                                                                                                                                                                  Guruji

                                                                                                                                                                                                                       A.S,Raghavan                                                                                                                                                                                                                         15.7 .2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
குருஜியின் மதிப்புரையைப்  பெற்ற திரு .கிருஷ்ணன் உணர்ச்சி மிகுதியால் தான் அடைந்த ஆனந்த களிப்பை எப்படி விவரிக்கிறார் .பாருங்கள்.

குருஜியின் ஜெயந்தி வைபவம் அடுத்த வாரம் நிகழும் தருவாயில் இதை வெளியிடுவதில்மிக்க  மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.


                                    Guruji " blessings   

When I was almost ready with my book, 'Thiruppugazh, Glory to Lord Muruga", i.e. on 22nd November 2004, I wrote to Guruji requesting him to send me a 'Foreword'.  Days passed into months but I never received a response.  I felt a little dis-heartened.  I could not visualise my book on Thiruppugazh without a 'foreword' by Guruji who symbolised Thiruppugazh.   It was Guruji who gave music to Thiruppugazh and elevated its glory to greater heights.  How can I proceed with the publication of my book without a word from Guruji?  I was in a delimna.  Then, after almost two months, one day, when I was having my siesta, my telephone bill rang.  When I picked up the receiver, I just could not believe my ears.   I am "A.S. Raghavan speaking"; the voice at the other end said.  I was stunned for a while.  Was I dreaming?  "No" I told myself because the voice at the other end was very strong, clear and familiar.     Before I could steady myself, he continued:  "Your 'Foreword' is ready.  I am staying at Coimbatore Arya Vaidya Sala.  Can you come and collect it?"  My joy knew no bounds.  Apparantly, he had come there for some Ayurvedic treatment.  Two hours later, when we stood in front of his room, he and his wife warmly received us.   He gave us coffee, love, affection and of course, the long awaited 'Foreword' which ran to 6 pages.  He said he took great care in preparing it and that too in the midst of his engagements and hence the dealy.  He told me to edit it suitably and publish it.  It was the moment that I can never forget in my life; the moment I was so close to Guruji, chatting freely.   When, after our Namaskarams, we were departing, he placed his hand over my head as mark of blessing. 

 As if that blessing was not enough, later on, after the publication of the book, he asked Smt Padma Venkataraman, Chennai, to buy 25 copies of the book for distribution to Thiruppugazh Anbars at Chennai during Isai Vazhipadu.   I would cherish those wonderful moments with Guruji for ever in my life. 


I am certain that eventhough Guruji has physically disappeared from us, his unseen presence is experienced by all of us during Thiruppugazh Isai Vazhipadu.  He is eternally present, guiding us, directing and blessing us. I am certain that it is only Guruji's blessings that made a revised edition of this book possible.  Vazhga Seer Adiyargal Ellam. 

முருகா சரணம் .  

திருப்புகழ் தொண்டர்கள்


                                                                      திருப்புகழ் தொண்டர்கள் 


                                               மருதமலை முருகன் திருக்கோயில் ராஜ கோபுரம் 


                                               

                                                             


திருப்புகழ் அன்பர்கள் அமைப்பில் பலதுறை வல்லுனர்கள் உள்ளனர் ஆனால் அவைகளை கருத்தில் கொள்ளாமல் திருப்புகழ் மற்றும் அருணகிரியாரின்படைப்புகளைமற்றவர்களுக்குகொண்டுசெல்லஇசைவழிபாடுகள்,வகுப்புகளசொற்பொழிவுகள்இசைசொற்பொழிவுகள் ,பொருள் விளக்கம்,நூல்கள் படைப்பது  மூலம் அரும் பாடு பட்டு வருகிறார்கள்.குடத்தில் இட்ட விளக்கு போல் திகழும் அவர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பாராட்டுவது நம் மரபு இல்லை என்றாலும் அவர்கள்மேற்கொணடுள்ளதிருப்பகழ் தொண்டை மற்றவர்களுக்கு தெரியபபடத்தTV,வலைத்தளங்கள்புத்தக பதிப்புகள்செவ்வனேபணியாற்றுகின்றன.அது காலத்தின் கட்டாயம்.

நம் குருஜி திருப்புகழை  இசைப்பது மட்டும் போதாது அதன் உட்பொருளை  உணர்ந்து   பாடவேண்டும்என்றுஅடிக்கடிகூறுவார்.வழிபாடுகளிலும்,வகுப்புகளிலும் அதற்கு நேரம் கிடைப்பது அரிது.அக்குறையை போக்க பல அருளாளர்கள் தனி வகுப்பு நடத்துகிறார்கள் .பல சொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்துகிறார்கள்..நூல்களையும் படைத்துள்ளார்கள்.அவர்களில் ஒருவர்தான்"Thiruppugazh  Glory to Lord Muruga என்ற அருமையான நூலை ஆங்கிலத்தில்  படைத்துள்ள கோயம்புத்தூர் அருளாளர் V.S.கிருஷ்ணன். 

சிறு பிண்ணணி.

1960 ல்  பழனியில் ,கல்கத்தா திருப்புகழ் மணி ஐயர் என்ற  அன்பரின் பஜனையை கேட்ட அவரின் தந்தை  திருப்புகழுக்கு அக்கணமே அடிமையானார்.தமிழில் அதிக பரிச்சியம் இல்லாத அவர், மணி ஐயரை கேரளாவுக்கு தன் இல்லத்துக்கு  அழைத்து,திருப்புகழை மேலும் கற்றுத்தர வேண்டினார்.

அவரதுவருகைவரப்பிசாதமாகஅமைந்துகுடும்பவாழ்க்கைமுறையையேமாற்றியது..திருப்புகழுக்கு அடிமையான அனைவரும் விரைவில் பாடல்கள்,அநுபூதி,அலங்காரம் முதலியவற்றை புத்தகத்தை பார்க்காமலே பாடும் அளவுக்கு தேர்ச்சி பெற்றார்கள்.41 நாள் அருகிலுள்ள கணபதி ஆலயத்தில் திருப்புகழ் நிகழ்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்து திருப்புகழை பற்றி அதிகம் அறியாத கேரளா அன்பர்களுக்கு பரமானந்தத்தை அளித்து வரலாறு படைத்தார்.

மணி ஐயரின் "திருப்புகழ் பாடல் மட்டும் அல்ல.அது இறை வழிபாடு.கலாச்சாரம்.தத்துவம்.வாழ்கை நெறி.உன்னத நிலைக்கு .எடுத்துச்செல்லும் வழி "என்ற உபதேசத்தின் படி குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் வாழ்க்கைமுறையை மேற்கொண்டார்கள்.சென்ற இடமெல்லாம் திருப்புகழை எடுத்து சென்றார்கள்

அருளாரர் கிருஷ்ணன் பணி நிமித்தம் வட நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு  சென்றாலும் பணியில்அதிகம்நாட்டமில்லை.உள்ளம்   திருப்புகழையே   ஆட்கொண்டது.    செங்கல்வராய பிள்ளை,வாரியார் முதலியாரின் ஆராய்ச்சி நூல்களை இரவு பகல் பாராது படித்து தேர்ச்சி பெற்றார்.

இந்நிலையில் நம் குருஜி அவர் இதயத்தில் புகுந்தார்.பரவசமான அவர் குருஜிக்கு அடிமையானார் என்று கூற தேவையில்லை.தம் ஆராய்ச்சியின் பயனாக  திருப்புகழ்  ராமாயணம்,மகாபாரதம் பாகவதம் போன்ற புராண காவியங்களை உட்கொண்டதோடு அது.வேதம்,உபநிஷ கருத்துக்களையும் கொண்டது என்று உணர்ந்த அவர் அவைகளை மற்ற அன்பர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு 2005ம் ஆண்டு "Thiruppugazh Glory to Lord Muruga"என்ற நூலை ஆங்கிலத்தில் படைத்தார்.வெகு விரைவில் எல்லா பிரதிகளும் தீர்ந்தன.பல அன்பர்கள் மறு பதிப்பு வெளியிட வேண்டினர். முதுமை நிலையில் எப்படி தனியாக செய்வது என்று தளர்ச்சியுற்ற அந்நிலையில்அவர் புத்தக வெளியீட்டார் உலகில் 25ஆண்டுகள் வெற்றிகரமாக இலக்கிய,ஆன்மீக சேவை புரிந்து இந்தியஅரசு மற்றும் மாநில அரசின்பல விருதுகள் பெற்ற  சென்னை உமா பதிப்பகம் உரிமையாளர் திரு ராம லக்ஷ்மணனை அணுகினார்.அவர் பல இலக்கிய நூல்களோடு தணிகைமணி செங்கல்வராய பிள்ளையின் "திருப்புகழ் மூலமும் உரையும் "என்ற ஆராய்ச்சிநூலையும்ஐந்துபாகங்களகவெளியிட்டுள்ளார்.அருளாரர்
கிருஷ்ணனின் திருப்புகழ் தொண்டையும்,தீராத ஆர்வத்தையும் நன்கு உணர்ந்த அவர் ,அரும்பாடுபட்டு உருவாக்கிய நூலை மறுபதிப்பாக வெளியிடுவதற்கு உடன் விருப்பம் தெரிவித்தார்

முருகப்பெருமானின்அருளால்திருப்புகழைப்பற்றிசிறப்பாகவும்,முழுமையாகவும் ஆங்கிலத்தில் 406 பக்கங்களுடன் "Thairuppugazh Glori to Lord Muruga" என்ற திருநாமம் கொண்ட  நூல்  அண்மையில் மறு பதிப்பாக  வெளி வந்துள்ளது .
                                                                                     


அதில் "பெருமானின் அவதார மகிமையும்,அவரது எல்லையற்ற கருணையும், மற்ற குணாதிசயங்களும்,அசுரர்களிடமிருந்து பக்தர்களைகாக்கஎழுந்தருளும்வகை,வள்ளிகல்யாணம்,பழனியில் மேற்கொண்ட துறவு கோலம்,மற்றும் வள்ளிமலை ஸ்வாமிகள் பாம்பன்ஸ்வாமிகள்போன்றமகானகளின்சரித்திரம்,திருப்புகழுக்காக தங்களை அர்ப்பணித்த அன்பர்களின் செய்திகள்,அநுபூதி மற்றும் அலங்காரம் முதலியவற்றின் மொழி பெயர்ப்பும் விளக்கமும்விரிவாகஇடம்பெற்றுள்ளன.மற்றகிரந்தங்களைப்போல் இந்த அறிய நூலும் ஒவ்வொரு முருக பக்தரின் இல்லத்திலும் இடம் பெற வேண்டும் "என்று பதிப்பாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.

குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் .2005ல் வெளியான முதல் பதிப்பிற்கு நம் குருஜி வெகு சிறப்பாக மதிப்புரை வழங்கியுள்ளதுதான். அதை அடுத்த பதிவில் வெளியிடுகிறோம்.

திரு கிருஷ்ணனின் வலைத்தளம்.
www.thiruppugazh.org

நூல் கிடைக்கும் இடம் 

The book can be obtained by sending the cost of the book Rs.200/- and Rs 20 (within Tamilnadu) and Rs.30/-(outside Tamilnadu) as courier charges to Uma Pathippagam, 18/171, Coral Merchant Street, Mannady, Chennai 600001.  Phone No.044-25215363, 25250092.  E.mail  umapathippagam@rediffmail.com

அன்பர்கள் வாசித்து பயனடைய வேண்டுகிறோம்.


முருகா  சரணம் 

Wednesday, 26 August 2015

"முத்து நவ ரத்னமணி " பாடல்

                                                             


           திருப்புகழ் வழிபாடு புத்தகத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள பாடல்கள் 


                                                             (476 முதல் 503 வரை)
                                                            மதுரை திருத்தலம் 

                                                                                                                                                                    
                                                                                 


                                                                                   

                                                                                                                                                             

                                                                                     


                                                               பொற்றாமரை குளம்

   
                                                                  பொற்றாமரை                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
               
                                                            சில சிற்பக் காட்சிகள்                                                            

                                                                                     

                                                                                                                                                                 


                                                                                     


இந்த பாடலுடன்திருப்புகழ்வழிபாடுபுத்தகத்தில்புதிதாகசேர்க்கப்பட்டுள்ள 28பாடல்களும்முடிவுற்றன.பெருவாரியானஅன்பர்கள்பார்த்துஅனுபவித்து துள்ளதை அறிந்து   பெருமகிழ்ச்சி  அடைகிறோம்  .தொடந்து  கருத்துக்களை அளித்து வரும் அன்பருக்கு இதயம் கனிந்த நன்றிகள் .

இந்த சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட வேண்டிய அம்சம்".குருஜி முத்துவில் ஆரம்பித்தார்.முத்துவில் முடித்தார்"  என்று ஆன்மீக விழாவில் பேச்சாளர்கள் குறிப்பிட்டார்கள்.நவரத்னங்களில் முத்துவுக்குத்தான் முதலிடம்.அது அசல். பட்டை தீட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.கடலுக்குள்  மூழ்கி எடுக்கப்படுகிறது..மற்றொரு அதிசயம்.உலகிலுள்ள பெரும்பாலான தேசங்களில் கடல் பகுதிதான் அதிகம்.நிலப்பகுதி குறைவு.ஆனால் அங்கெல்லாம் முத்துக்கள் அதிகம் கிடைப்பதில்லை.நம் பாரத தேசத்தில்தான் அதிக அளவில் எடுக்கப்படுகிறது'தூத்துக்குடி பகுதிகளில் தான் பெருவாரியாக கிடைக்கிறது.கடலில் மூழ்கி தங்கள் உயிரை பணயம் வைத்து அத்தொழிலில் ஈடுபட்டவர்கள் வாழ்க்கை நடத்துகின்றனர்.அதற்கு "முத்து குளித்தல் "என்று செல்லமாக பெயர் சூட்டியுள்ளனர்.

அருணகிரியாரும் அப்படித்தான் முத்துக்களை நமக்கு அளித்துள்ளார்.குருஜி யும் அப்படியே இசையுடன் அளித்துள்ளார்கள்.இரண்டு முத்து பாடல்களுக்கும் இடையே மற்ற நவரத்னங்கள் மிளிருகின்றன.முத்துவில் ஆரம்பித்து முத்துவில் முடிந்த அதிசயத்தை நாம் அந்தாதி முறையில் எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும்திரும்பிச்சென்று " முத்தைத்திரு" வில்  தொடருவோம்.

மற்றொரு அதிசயம். இரண்டு பாடல்களும் ஒரே பொருளில் அமைந்துள்ளத்துதான். 

அதை விளக்குகிறார் முலுண்ட்அன்பர் ஹரிஹரன் .பார்ப்போம்.Ó¾ø, þÚ¾¢ À¡¼ø¸Ç¢ý ´üÚ¨Á¸û

¾¢ÕôÒ¸ú þ¨º ÅÆ¢À¡Î
5-õ À¡ðÎ
(«Õ½¸¢¡¢Â¡÷ þÂüÈ¢Â
ӾġÅР ¾¢ÕôÒ¸ú)
¾¢ÕôÒ¸ú þ¨º ÅÆ¢À¡Î
503-õ þÚ¾¢ À¡ðÎ

Óò¨¾ò¾Õ Àò¾¢ò ¾¢Õ¿¨¸ ... ¦ÅñÓò¨¾ ¿¢¸÷ò¾, «Æ¸¡É ÀøÅ¡¢¨ºÔõ þÇ¿¨¸Ôõ «¨Áó¾
ÓòÐ ¿Å Ãò¿ Á½¢ Àò¾¢ ¿¢¨È... ÓòÐõ ¿ÅÃòÉ Á½¢¸Ùõ Å¡¢¨ºÂ¡¸ Å¢ÇíÌõ
«ò¾¢ìÌ þ¨È ... §¾Å¡¨É* §¾Å¢Â¢ý ¾¨ÄŧÉ,
ºò¾¢î ºÃŽ ... ºì¾¢§Åø ¬Ô¾ò¨¾ ²óÐõ ºÃŽÀÅì ¸¼×§Ç,
ºò¾¢ þ¼õ ¦Á¡öò¾ ¸¢¡¢... À¡÷ž¢ (¾ÁÐ) þ¼ô À¡¸ò¾¢ø ¦¿Õí¸¢ þ¨½óÐûÇ Á¨Ä §À¡ýÈ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý («øÄÐ -- ¸¢¡¢Â¡ºì¾¢Â¡õ §¾Å§º¨É þ¼ÐÀ¡¸ò¾¢ø Å¢Çí¸ ¿¢ýÈÁ¨Ä§Â!)
Óò¾¢ì¦¸¡Õ Å¢òÐì ÌÕÀà... §Á¡‡ Å£ðÎìÌ ´ôÀüÈ ´Õ Å¢¨¾Â¡¸ Å¢ÇíÌõ »¡É ÌÕ§Å
Óò¾¢ ¾Õ.. Óì¾¢ì ¸É¢¨Â «Ç¢ìÌõ ÁÃõ §À¡ýÈŧÃ!
±É§Å¡Ðõ Óì¸ðÀÃÁüÌ ... ±ýÚ Ð¾¢ìÌõ Óì¸ñ½÷ ÀÃÁº¢ÅÉ¡÷ìÌ
±É µÐõ Óì¸ñ þ¨ÈÅ÷ìÌõ. ±ý¦ÈøÄ¡õ µ¾¢ô À½¢ó¾ Óì¸ñ¸¨Ç ¯¨¼ÂÅÕÁ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡ÛìÌõ
ÓôÀòÐÓÅ÷ì¸òÐ «ÁÃÕõ «Ê§À½ ... ÓôÀòÐ Ó째¡Ê §¾Å÷¸Ùõ «Ê À½¢Â ¿¢ýÈŧÉ,
ÓôÀÐ ÓÅ÷ì¸ ÍÃ÷ «Ê §À½¢ ... ÓôÀòÐ ãýÚ* Ũ¸Â¡É §¾Å÷¸Ùõ (¾ÁÐ) ¾¢ÕÅʨÂô §À¡üÈ¢ Å¢ÕõÀ,
ÀòÐò¾¨Ä ¾ò¾ì ¸¨½¦¾¡Î ... áŽۨ¼Â ÀòÐò ¾¨Ä¸Ùõ º¢¾È¢ Å¢ØÁ¡Ú «õ¨À Å¢ðÎ,
ÀòÐ ÓÊ ¾òÐõ Ũ¸ ¯üÈ ¸½¢ Ţ𼠫¡¢ ... (þáŽۨ¼Â) ÀòÐò ¾¨Ä¸Ùõ º¢¾ÚõÀÊ «õ¨Àî ¦ºÖò¾¢Â (áÁÉ¡¸¢Â) ¾¢ÕÁ¡ø,
´Õ Àð¼ôÀ¸ø Åð¼ò ¾¢¸¢¡¢Â¢ø þÃÅ¡¸ .. ´Õ À¸ü ¦À¡Ø¨¾ Åð¼Á¡É ºìáԾò¾¡ø þÚ츢,

Àò¾üÌ þþò¨¾ì ¸¼Å¢Â ... ¿ñÀÉ¡¸¢Â «÷îÍÉÛìÌ, §¾÷ôÀ¡¸É¡¸ ÅóÐ §¾¡¢¨Éî ¦ºÖò¾¢Â
ÀüÌÉ¨É ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÈ Ã¾õ °Õõ ... «ÕîÍÉý (Á¸¡À¡Ã¾ô) §À¡¡¢ø ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÚõ Ũ¸Â¢ø (¸ñ½É¡¸ ÅóÐ) §¾¨Ãî ¦ºÖò¾¢Â,
ÀôÒÂø ¦Áîºò ¾Ì¦À¡Õû ... ÀͨÁÂ¡É ¿£Ä§Á¸Åñ½ý ¾¢ÕÁ¡ø
À¡Ã¡ðÎõ ÀÃõ¦À¡Õ§Ç,

À ¿¢Èõ ¯üÈ ÒÂø «îºõ «È ¨Åò¾ ¦À¡Õû ... À ¿¢Èõ ¦¸¡ñ¼ §Á¸ ¿¢Èô ¦ÀÕÁ¡ý ¬¸¢Â ¾¢ÕÁ¡ø (ÝÃÀòÁý, º¢í¸Ó¸ý, ¾¡Ã¸ý ¬¸¢Â «ÍÃ÷¸Ç¢¼ò¾¢ø ¦¸¡ñ¼) ÀÂò¨¾ ¿£í¸ ¨Åò¾ ÓÕ¸ì ¸¼×§Ç,
Àðºò¦¾¡Î Ãðº¢ò ¾ÕûÅÐõ ´Õ¿¡§Ç ... À¡¢§Å¡Î ±ý¨Éì ¸¡ò¾ÕÙõ ¿¡û ´ýÚõ ¯ñ§¼¡?
Àò¾÷ ÁÉÐ ¯üÈ º¢Åõ «ÕûÅ¡§Â ... Àì¾÷¸û ÁÉò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ Å¢ÇíÌõ Áí¸Äò¨¾ ±ÉìÌõ «Õû Ò¡¢Å¡Â¡¸.


இதற்கு மேல் என்ன கூற முடியும்?பாடலுக்கு செல்வோம்.


                                      பாடல் 

முத்துநவ ரத்நமணி பத்திநிறை சத்தியிட
     மொய்த்தகிரி முத்திதரு ...... வெனவோதும்

முக்கணிறை வர்க்குமருள் வைத்தமுரு கக்கடவுள்
     முப்பதுமு வர்க்கசுர ...... ரடிபேணி

பத்துமுடி தத்தும்வகை யுற்றகணி விட்டஅரி
     பற்குனனை வெற்றிபெற ...... ரதமூரும்

பச்சைநிற முற்றபுய லச்சமற வைத்தபொருள்
     பத்தர்மன துற்றசிவம் ...... அருள்வாயே

தித்திமிதி தித்திமிதி திக்குகுகு திக்குகுகு
     தெய்த்ததென தெய்தததென ...... தெனனான

திக்குவென மத்தளமி டக்கைதுடி தத்ததகு
     செச்சரிகை செச்சரிகை ...... யெனஆடும்

அத்தனுட னொத்தநட நித்ரிபுவ னத்திநவ
     சித்தியருள் சத்தியருள் ...... புரிபாலா

அற்பவிடை தற்பமது முற்றுநிலை பெற்றுவள
     ரற்கனக பத்மபுரி ...... பெருமாளே.

                                         சொல் விளக்கம் 

முத்து நவ ரத்ந மணி பத்தி நிறை சத்தி இடம் மொய்த்த கிரி ...

முத்தும் நவரத்ன மணிகளும் வரிசையாக விளங்கும் பார்வதி (தமது)
இடப் பாகத்தில் நெருங்கி இணைந்துள்ள மலை போன்றவரும்,

முத்தி தரு என ஓதும் முக்கண் இறைவர்க்கும் அருள் வைத்தமுருகக் கடவுள் ... 

முக்திக் கனியை அளிக்கும் மரம் என்றெல்லாம்ஓதப்படும் முக்கண்களை உடையவருமான சிவபெருமானுக்கும் அருள்பாலித்து உபதேசித்த முருகக் கடவுள்,

முப்பது முவர்க்க சுரர் அடி பேணி ... 

முப்பத்து மூன்று* வகையானதேவர்களும் (தமது) திருவடியைப் போற்றி விரும்ப,

பத்து முடி தத்தும் வகை உற்ற கணி விட்ட அரி ...

(இராவணனுடைய) பத்துத் தலைகளும் சிதறும்படி அம்பைச் செலுத்திய
(ராமனாகிய) திருமால்,

பற்குனனை வெற்றி பெற ரதம் ஊரும் ... 

அருச்சுனன்(மகாபாரதப்) போரில் வெற்றி பெறும் வகையில் (கண்ணனாக வந்து)தேரைச் செலுத்திய,

பச்சை நிறம் உற்ற புயல் அச்சம் அற வைத்த பொருள் ... 

பச்சைநிறம் கொண்ட மேக நிறப் பெருமான் ஆகிய திருமால் (சூரபத்மன்,
சிங்கமுகன், தாரகன் ஆகிய அசுரர்களிடத்தில் கொண்ட) பயத்தை நீங்க
வைத்த முருகக் கடவுளே,

பத்தர் மனது உற்ற சிவம் அருள்வாயே ... 

பக்தர்கள் மனத்தில்பொருந்தி விளங்கும் மங்கலத்தை எனக்கும் அருள் புரிவாயாக.

தித்திமிதி தித்திமிதி திக்குகுகு திக்குகுகு தெய்த்ததென தெய்தததென தெனனானதிக்குவென மத்தளம் இடக்கைதுடி ... 

(இவ்வகை)
ஒலிகளுடன் மத்தளம், இடது கையால் அடிக்கப்படும் ஒரு தோல் கருவி,
உடுக்கை ஆகியவை ஒலிக்க,

தத்ததகு செச்சரிகை செச்சரிகை யெனஆடும் ...

 தத்ததகுசெச்சரிகை செச்சரிகை என்ற ஜதிக்கு நடனம் ஆடும்

அத்தனுடன் ஒத்த நடநி த்ரிபுவனத்தி நவசித்தி அருள் சத்திஅருள் புரிபாலா ..

தந்தை சிவபெருமானுடன் ஒத்ததான நடனம்புரிபவள், மூன்று லோகங்களுக்கும் முதல்வி, புதுமையானவரப்ரசாதங்களை அடியார்களுக்கு அருளும் பார்வதி ஈன்றருளியகுழந்தையே,

அற்ப இடை தற்பம் அது முற்று நிலை பெற்று வளர் அல் ...

நுண்ணிய இடையை உடைய மாதர்களின் மெத்தை வீடுகள் எல்லாம்
நிலை பெற்றனவாய் உயர்ந்த மதில்களுடன் விளங்கும்,

கனக பத்ம புரி பெருமாளே. ..

 பொற்றாமரைக் குளம் அமைந்தபட்டணமாகிய மதுரையில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* முப்பத்து மூன்று வகைத் தேவர்கள் பின்வருமாறு:

ஆதித்தர் 12, ருத்திரர் 11, வசுக்கள் 8, மருத்தவர் 2 - ஆக 33 வகையின.


உதவி .....கௌமாரம்  இனைய தளம் .நன்றிகள் பல

                                                            பாடல் 

பாடல் வரிசை எண்   28                                                   புத்தக வரிசை எண்  503

ராகம்  வலஜி                                                              கண்ட சாபு தாளம்  (தகிட  தக )   

                                                                             
                                                                            விருத்தம்
                                                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
                                                                                  பாடல்                                                                          
 
                                                                                                                                                                                    பல பாவங்களில் அமைந்துள்ள மற்ற பாடல்களையும் கேட்போம்
                                                                               
                                                                                    சீயுதிர

                                                                        
                                                                               
                                                                          தறுகணன்
                                                                                       
                                                                                                                                                                             
                                                               தாரகாசுரன்


                                                                                               

    முருகா சரணம்