Friday, 17 January 2014

தைப்பூச நன்னாளின் சிறப்பு - உமா பாலசுப்பிரமணியன்

தை பூச நன்நாளின் சிறப்புக்களைப்பற்றி அருளாளர் உமா பாலசுப்ரமணியம் எழுதியுள்ள தமிழ் பதிப்பு வெளியாகி உள்ளது.அதன் தொடர்பு குறியீட்டை கீழே கொடுத்துள்ளோம். அன்பர்கள் படித்து பயன் பெற வேண்டுகிறோம்.


No comments:

Post a Comment