Monday, 26 October 2015

சுநாத வினோதினி ஹம்சநாதம் சிவரஞ்சனி


                                                                     குரு மஹிமை இசை 

                                                              சில அபூர்வ  (ராக) பாடல்கள் 
                                                              
                                    சுநாத வினோதினி ,ஹம்ஸநாதம் , சிவரஞ்சனி  பாடல்கள் 

                                                                                               
                                                                சுநாத வினோதினி ராகம் 

                                                                     சுவாமிமலை தலம் 
    
                                             " ஜகமாயை "  என்று தொடங்கும் பாடல் 

   
                                         " போத நிர்குண "  என்று தொடங்கும் பாடல் 

                       
                                                    
                                                           
                                                         
                                         
                                                            ,ஹம்ஸநாதம்  ராகம்                                  

                                           " சீரலசடன் " என்று தொடங்கும் பாடல் 

                                                                                         

                                              " தினமணி சார்ங்க " என்று தொடங்கும் பாடல் 

                                                           சீர்காழி (கழு மலம் ) தலம்

                                                                           

                                                                 சிவரஞ்சனி ராகம் 

                                                             திருவருணை  தலம்

                                       "கயல் விழித்தேன்" என்று தொடங்கும் பாடல் 

                                                                               
                                                              முருகா சரணம் 

தொடரும் 

1 comment:

  1. சுகமான சுநாத வினோதினி , அம்சமான ஹம்ஸநாதம் , சிலிர்க்கச் செய்யும் சிவரஞ்சனி ராகப் பாடல்கள்

    ReplyDelete