Monday, 12 October 2015

குரு மஹிமை இசை ஸ்ரீரஞ்சனி &ஆபோகி                               குரு மஹிமை  இசை    ஸ்ரீரஞ்சனி &ஆபோகி ராகம் 


                                                               முதலில் ஒரு தேவி பாடல்                                      ஸ்ரீரஞ்சனி யில்" நீதான் "  என்று தொடங்கும் பாடல் 

                                                                                     

                                                                                                                                                       


                                                  "  வேதத்தில்" தொடங்கும் பாடல்                                   ஆபோகியில்" சிவா மாதுடனே" என்று  தொடங்கும் பாடல் 
                                                "வம்பராசில "என்று  தொடங்கும் பாடல் 


                                                                     
                                                         தவநெறி என்று தொடங்கும் பாடல்  
          
                                              
முருகா சரணம் 

தொடரும்                                                                             

1 comment:

  1. சிந்தை சிலிர்க்க வைக்கும் ஸ்ரீரஞ்சனி ராகப் பாடல்கள்! ஆனந்தமளிக்கும் ஆபோகி ராகப் பாடல்கள்!

    ReplyDelete